Persondatabeskyttelse

Vores hjemmeside-adresse er: https://fysiofilm.dk.

GENERELT

Fysiofilm.dk er en internetbaseret digital abonnementstjeneste, der giver dig personlig adgang til øvelser og yogatræning via fysiofilm.dk på din mobiltelefon, tablet eller anden digital enhed.

DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

Fysiofilm.dk er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have oplysninger om f.eks. beskyttelse af personoplysninger. Du kan kontakte os på mail: info@fysiofilm.dk

HVORNÅR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER OG HVOR FRA?

Vi indsamler personoplysninger om dig, når:

 • Du opretter et abonnement hos Fysiofilm.dk  og/eller benytter tjenesten
 • Du besøger hjemmesiden Fysiofilm.dk
 • Du tilmelder dig som abonnent på vores nyhedsbrev
 • Du sender en fejlmelding eller kontakter vores kundeservice i anden anledning
 • Du svarer på f.eks. kundetilfredshedsundersøgelse eller markedsanalyse
 • Du besvarer henvendelser fra Fysiofilm.dk – eller hvad der i øvrigt bruges for at styre kundeforholdet mellem dig og Fysiofilm.dk.

Vi indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier (herunder men ikke begrænset til beacons, tags og pixels) som kan spore dine aktiviteter og valg, når du bruger Fysiofilm.dk. Dette er f.eks. med henblik på at muliggøre login og huske dine foretrukne indstillinger. 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en konto hos Fysiofilm.dk eller kontakter vores kundeservice. De brugerstamoplysninger, vi indsamler, er f.eks. dit navn og/eller brugernavn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger, såsom kreditkorttype og udløbsdato på pågældende kort. Vi kan også indsamle oplysninger om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks. din bopælsadresse. 

Når du benytter Fysiofilm.dk er vi berettiget til at indsamle oplysninger om brugeradfærd (såsom valg af øvelser), visninger (såsom det viste indhold) og tekniske data (såsom unik platforms-ID, telefon- og platformversioner, enhedens IP-adresse, URL-oplysninger, password (krypteret), cookie-oplysninger og browser-type). Når du tilmelder dig som kunde/abonnent hos os og registreres som fakturakunde, kan vi også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, du giver til vores udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.

Vi kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende din berettigelse til at bruge Fysiofilm.dk samt din valgte betalingsmåde. Da vi samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre systemer, der er helt adskilt fra vores, vil vi imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre. Vi opfordrer dig til at undersøge sådanne tredjepartsudbyderes fremgangsmåde til behandling af personoplysninger.

HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandling og fakturering.

Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til fakturering, markedsføringsformål og anden behandling, opbevares, så længe du er abonnent og slettes tolv (12) måneder efter, at dit abonnement er ophørt. 

Vi er berettiget til at opbevare personoplysninger i længere tid, hvis dette er/bliver påkrævet ved lov.

HVOR OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

Dine personoplysninger bliver opbevaret på sikret server i Danmark. 

HVORFOR BEHANDLES PERSONOPLYSNINGER?

Der er flere grunde til, at vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne administrere kundeforholdet med dig og for at opfylde juridiske forpligtelser. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med kundeanalyse, statistik samt forretnings- og metodeudvikling for Fysiofilm.dk samt for at udvikle og tilpasse vores produkter og deres funktioner.

Oplysningerne kan også bruges som basis for målrettet markedsføring over for målgrupper, der ligner vores eksisterende brugere. Denne kan f.eks. omfatte behandling af persondata med det formål at opbygge kundegrupper på tredjeparters platforme, såsom Facebook og Google. 

Ud over ovennævnte tilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel og håndhæve vores rettigheder.

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER?

De fleste af de personoplysninger, som vi behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at vi er i stand til at levere og administrere Fysiofilm.dk og dens funktioner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Dette er bl.a. tilfældet, når vi behandler dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse eller dit telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.

DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

Det er afgørende for os, at vi behandler dine personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring, ødelæggelse og tab. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedurer. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder dig om at kontakte os omgående, hvis du skulle bemærke mistænkelig aktivitet ifm. Fysiofilm.dk

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi har ret til at videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder, fx. leverandør af betalingstjeneste og andre tredjeparter med henblik på at opfylde abonnementsaftalen med dig. 

Vi må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. 

Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage vores retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil vi underrette dig pr. e-mail, sms eller gennem Fysiofilm.dk inden ændringerne træder i kraft. Den seneste version af privatlivspolitikken offentliggøres desuden på vores hjemmeside. Hvis en ændring kræver dit samtykke, vil vi anmode om nyt samtykke fra dig. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt læser privatlivspolitikken, så du er opdateret om vores fremgangsmåder på området for behandling af personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EU/EØS-RET

 • Omdsigtsret: Du har ret til at spørge os om, hvorvidt vi har personoplysninger om dig, og i så fald at bede om at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har og hvorfor og hvordan vi behandler dem.
 • Til berigtigelse: Vi er forpligtet til på anmodning at rette ukorrekte personoplysninger eller færdiggøre ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at slette dine personoplysninger, hvis du anmoder derom.
 • Retten til begrænsning af behandling: Vi er under nogle omstændigheder forpligtet til at begrænse brugen af dine personoplysninger, hvis du anmoder derom. I sådanne tilfælde kan vi kun anvende oplysningerne til visse begrænsede lovbestemte formål.
 • Retten til dataportabilitet: Du kan under visse omstændigheder have ret til at modtage dine personoplysninger, hvortil vi har adgang, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, og med rettighed til at overføre disse oplysninger til andre enheder.
 • Retten til at gøre indsigelse: Du kan i nogle tilfælde gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger. Vi kan i så fald blive pålagt at ophøre med anvendelsen af personoplysningerne. Et eksempel på en sådan situation er, hvis personoplysningerne anvendes til markedsførings- og profileringsformål.

Bemærk, at nogle af ovenstående rettigheder kun kan udøves i bestemte situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun er gældende når behandlingen udføres, fordi den er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller på basis af samtykke, og hvis behandlingen foretages elektronisk og retten til at få oplysninger slettet, som kun er gældende, hvis oplysningerne behandles baseret på en afvejning af interesse eller samtykke. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en ret eller få mere at vide om dine rettigheder, kan du kontakte os på mail: info@fysiofilm.dk

Du har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du er bosiddende i, hvis din arbejdsplads ligger i eller hvis den påståede overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted i Danmark, kan du indsende din klage til Datatillsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, Danmark.

Sidst opdateret 31. december 2020.

Fysiofilm.dk

KONTAKT OS

FysioFilm ApS har produceret online træningsøvelser siden 2009. Du er altid velkommen til at kontakte os. 

FysioFilm ApS
Otte Ruds Vej 9
7100 Vejle
Mail: info@fysiofilm.dk